50-?r-aktuellt

Pacemakern – en av 1900-talets viktigaste svenska uppfinningar

Den 8 oktober 1958 utfördes en operation som var en världssensation på Karolinska Sjukhusets hjärtklinik. För första gången implanterades en pacemaker i en patient. I dag 50 år senare är miljontals människor världen över beroende av en pacemaker för att leva ett normalt liv.
Pacemakern är en svensk innovation som räknas som en av de mest betydelsefulla under 1900-talet. Den innebar att sjukvården gavs möjlighet att behandla svårt hjärtsjuka patienter med mycket långsam eller starkt oregelbunden puls. Ett bevis på innovationens tyngd är att dagens moderna pacemakrar bygger på samma tekniska princip som för 50 år sedan.
Uppfinnaren Rune Elmqvist var egentligen läkare men det var inom medicinteknik hans gärning skulle få avgörande betydelse för den medicinska utvecklingen. Rune Elmqvist arbetade på företaget Elema Schönander, som i dag är en del av St. Jude Medical. Redan 1931 hade Elmqvist uppfunnit en bättre och billigare EKG-skrivare, och 1948 den första bläckstråleskrivaren. Under 1950-talet inledde han ett samarbete med den teknikintresserade hjärtkirurgen Åke Senning på Karolinska Sjukhuset. Elmqvist utvecklade åt kliniken bland annat en defibrillator som användes när patienter under operation drabbades av hjärtstopp.
Det hade länge varit känt att man kunde stimulera hjärtat till sammandragningar i jämn takt med hjälp av elektriska impulser, men tekniken för hur stimuleringen skulle gå till hade inte funnits. Försök gjordes 1957 i USA med en extern pulsstimulator, en pacemaker, där trådar leddes in till hjärtat. Detta innebar dock att patienten var bunden till en stor apparat och att leda kablar in i kroppen medförde stora infektionsrisker.
Rune Elmqvists vidareutveckling av idén var att ta fram en batteridriven pacemaker liten nog att opereras in i kroppen. Ett problem var pulsgeneratorns strömförbrukning, men detta kunde lösas tack vare den nya kiseltransistor som nyligen hade uppfunnits. En pulsgenerator, uppladdningsbara batterier och elektroder som skulle anslutas till hjärtat göts in i plast. Den banbrytande uppfinningen kallades ”pucken” på grund av sin storlek och form.
Världens första pacemakerpatient var den då 43-årige Arne HW Larsson som led av en livshotande hjärtsjukdom. Hösten 1958 var tillståndet kritiskt då hans hjärtrytm pendlade ned till 20 slag per minut och han drabbades av ständiga svimningsattacker, så kallat Stokes-Adams syndrom. Patientens behov av en snabb livräddande insats innebar att den första pacemakern fick tas fram under stark tidspress.
Den 8 oktober opererade Åke Senning in pacemakern. Denna skadades under operationen och slutade fungera redan första kvällen. En andra likadan pacemaker opererades in dagen därpå. Sedan dess är historien om pacemakern synonym med den förste patienten. Arne HW Larsson räddades till livet och använde i takt med den medicintekniska utvecklingen sammanlagt 22 pacemakrar under sitt långa liv. Han avled 86 år gammal år 2001 av annan orsak och han överlevde både uppfinnare och kirurg.
Även om den lyckade operationen var en sensation och en världsnyhet insåg varken Elmqvist eller Senning till fullo vilken revolutionerade förändring av hjärtsjukvården pacemakern skulle få. Rune Elmqvist skickade visserligen in en patentansökan men fullföljde inte patentet eftersom det skulle föra med sig vissa kostnader och då han inte var säker på att uppfinningen skulle få stort genomslag.
Elema Schönander är i dag en del av den globala medicinteknikkoncernen St. Jude Medical. Det historiska arvet och de djupa kunskaperna om innovativ teknikutveckling lever vidare. St. Jude Medical AB i Järfälla utanför Stockholm är i dag koncernens europeiska centrum för forskning, utveckling och tillverkning av pacemakrar och andra medicintekniska produkter inom hjärt-kärlområdet. Det är här världens i dag minsta pacemaker har utvecklats, Microny, som är stor som en femkrona.
Även om en modern pacemaker bygger på samma princip som för 50 år sedan är den betydligt mer tekniskt avancerad. Den har förmåga att själv anpassa sig till den hjärtrytm som varje individuell patient behöver. Den har också diagnostiska funktioner med hjälp av en minnesenhet. Via en dator som kommunicerar trådlöst med pacemakern får sjukvårdspersonal viktig information kring patientens hjärtverksamhet.

Vi stödjer Hjärt-lungfonden
hjartlungfonden
 

© 2015 St. Jude Medical easyWeb CMS