Vill du veta mer om turcite?

Du kanske har hört talas om det som heter turcite? Turcite är som ett slags lagermaterial kan man säga. Man brukar använda det på gejdrar och banor som återfinns i verktygsmaskiner. Man använder sig av detta för att det har många fördelar. Det ger en längre livslängd, en lägre friktion så väl som att det hjälper till att minimera slitaget. Maskiner med detta får en bättre hållbarhet och de håller länge. Du som har behov av att få turcite för dina maskiner, du kan vända dig till Timab. Detta företag har ett brett utbud av tjänster. Det inom verkstadsindustrin. Bland annat inom konstruktion, idrifttagning och gejdslipning. De byter även slitbelag med belag som turcite och plast. Du slipper att köpa nya maskiner, du kan renovera upp de du har och få nya slitbelag.

Retrofit med turcite

Timab jobbar med något som heter retrofit. De renoverar upp maskiner samt gör retrofit vid behov så att gamla verktygsmaskiner ska klara av de krav och funktioner som krävs nu. När man gör en retrofit så används just turcite. Timab är experter på att rusta upp och renovera maskiner så väl som annan utrustning. De kan hjälpa dig med det mesta som har med detta att göra. De jobbar även med helhetslösningar så att du ska få exakt det som passar dig. Sedan så har de så att de kan hjälpa dig med olika problemlösningar. De har även så att de kan konstruera och dokumentera ombyggnader och maskiner som ska byggas helt nya. Sedan så hjälper de även till med att tillverka olika maskindelar så väl som att ta fram reservdelar för olika verktygsmaskiner.